top of page
Tekuté vlnky
Asset 1.png

RLX Satori

Wellness ležadlo
Pokročilá vibroakustika

IMG_5638.PNG

DUŠEVNÁ A FYZICKÁ POHODA

Gharieni RLX Satori sa nachádza v najexkluzívnejších wellness centrách na svete, klinických zdravotných zariadeniach, klinikách pre zmenu správania, terapeutických a rehabilitačných centrách a alopatických nemocniciach a predstavuje kompletnú prírodnú vibračnú a binaurálnu zvukovú liečbu, ktorá je určená na úplnú synchronizáciu tela a mysle. Táto kombinácia stimulácie mysle a tela je silným a účinným nástrojom na zmenu nervových dráh a vytváranie zdravých návykov.

Bolo klinicky dokázané, že vibroakustická liečba vytvára zmeny správania u ľudí, ktorí sa zotavujú zo stresu, úzkosti, porúch spánku a závislostí, ako aj u ľudí, ktorí chcú znížiť príznaky stresu a zvýšiť pokojnejší stav vo svojom živote. Satori ponúka neinvazívny prístup, ktorý prináša spoľahlivé a priaznivé výsledky bez potreby liekov, doplnkov, mechanických pomôcok alebo elektrických podnetov.

Wellness ležadlo využíva patentovanú technológiu, ktorá uvoľňuje špecifické zvukové frekvencie, ktoré prenikajú celým telom. Okrem toho synchronizované binaurálne zvuky a hudba, niekedy sprevádzané riadenou meditáciou, vedú vzorce mozgových vĺn k stavom uvoľnenia, meditácie, hlbokého spánku a zvýšeného duševného sústredenia.


Jednoduchý spôsob, ako zlepšiť duševnú a fyzickú pohodu

Wellness liečba príznakov nízkej energie, nedostatku spánku, úzkosti a stresu

Podporuje zmenu správania vrátane znižovania hmotnosti a návykového správania

Podložené dôkazmi

Kapka kapaliny

 

Technológia

Všetky programy Satori využívajú zvukové vibrácie alebo sínusoidy, ktoré sú zakomponované do viacvrstvovej zvukovej technológie nazývanej Quantum Harmonics™. Tieto zvukové frekvencie pri presnom podaní vytvárajú synchronizáciu medzi ľavou a pravou mozgovou hemisférou. Výsledkom tejto hemisférickej synchronizácie je upokojenie mysle, čo umožňuje hlbokú relaxáciu, meditáciu a spánok bez snov. Opakovaným používaním tento proces entrainmentu umožňuje vytváranie nových nervových dráh, ktoré podporujú celoživotné zmeny správania.

 

 

Programy Satori

Systém Satori ponúka výber z deviatich programov, z ktorých každý má k dispozícii 4-6 sedení. K dispozícii sú štyri programy, ktoré nie sú verbálne, a päť programov, ktoré sú vedené hlasom, všetky v angličtine. Všetky relaxačné a meditačné programy vedú mozgové vlny do úrovní alfa a theta.

Programy na zmenu správania využívajú úroveň mozgových vĺn theta, pri ktorej je vedomá myseľ vypnutá a podvedomá myseľ je stále aktívna, na sprostredkovanie meditačných programov vedených do podvedomia, čím sa vytvára trvalá zmena správania.

Programy spánku a tzv "Power napu" sú programy na úrovni hlbokej delta vlny, ktoré pomáhajú preškoliť mozog na vypnutie mysliacej mysle a dosiahnutie stavov hlbokého delta spánku.

Katalóg  RLX Satori

Snímka obrazovky 2024-06-24 o 11.31.21.png
bottom of page